Kvalitet hälsorekommendationer från Farshid Sistani läkare? Som med alla medicinska tillstånd kan ITP påverka din livskvalitet. Till exempel rapporterar ungefär en tredjedel av de med ITP trötthetssymtom. Du kan vara orolig för hur blödning kan påverka arbete och sociala aktiviteter. För de flesta verkar effekten av ITP på deras livskvalitet minska efter det första året, och hos dem som har ett bra svar på behandlingen. Effekten av ITP kommer att variera från person till person och orsakerna till symtomen kan också skilja sig, så diskutera eventuella problem du har med läkaren som hanterar din ITP. Läs mer info på Farshid Sistani.

Vad är immun trombocytopen purpura? Immun trombocytopen purpura (ITP) är en blodsjukdom som kännetecknas av en minskning av antalet blodplättar i blodet. Blodplättar är celler i blodet som hjälper till att stoppa blödningar. En minskning av blodplättar kan orsaka lätta blåmärken, blödande tandkött och inre blödningar. Denna sjukdom orsakas av en immunreaktion mot ens egna blodplättar. Det har också kallats autoimmun trombocytopenisk purpura.

Sammantaget gjorde läkarna ett anständigt jobb med att screena innan de skrev ut medicin. 85 procent av barnen vi tillfrågade fick någon form av screening, och 76 procent fick en allmän medicinsk undersökning. Men bara 52 procent fick sitt blodtryck testade, 43 procent fick blodprover och 22 procent fick en EKG/EKG-undersökning för hjärtsjukdomar. “Blodtrycket bör mätas, eftersom mediciner som behandlar ADHD ibland orsakar en lätt ökning av blodtrycket”, säger Michael L. Goldstein, M.D. Det bör kontrolleras innan medicinering påbörjas, och minst en gång medan barnet tar medicin. Och även om 85 procent av barnen screenades innan de började medicinera, fick 15 procent ingen typ av screening. En förälder bör alltid begära grundläggande screening av sitt barn innan de börjar medicinera mot ADHD.

Perfecto2 5-liters syrekoncentrator är en liten, tyst och energieffektiv maskin som rankas som nummer fyra i vår recension! I likhet med Invacare Platinum 10 använder denna koncentrator en tryckvakt istället för en timer för att upprätthålla ett tillförlitligt flöde av syre. Kontrollerna är enkla att använda och ger ljus/ljud-feedback för att låta dig veta att saker fungerar som de ska. Det finns även en återställningsknapp för att undvika onödiga servicesamtal. Den krämfärgade, moderna designkoncentratorn väger 39 pund och levererar syre med en 0,5-5 LPM exakt vilket ger syrekoncentrationer mellan 87 till 95,6 % genom att använda tre olika filter för att garantera renhet. Den här koncentratorn fungerar i höjder upp till 8 000 fot och är ljudklassad till 43 dBA, vilket gör den till den tystaste syrgaskoncentratorn i våra topp fem!

Tidiga symptom på alkoholabstinens börjar vanligtvis cirka sex timmar efter den sista drinken. De intensifieras i ungefär ett dygn innan de minskar. Tidiga symtom inkluderar huvudvärk, svettning, skakningar, kräkningar och koncentrationssvårigheter. Kramper kan inträffa inom de första 24 timmarna, men anfall förekommer endast hos cirka 25 procent av patienterna, enligt NIAAA. Sena symtom börjar mellan två och fyra dagar efter den sista drinken, och de inkluderar vanligtvis förändringar i hjärtfrekvens, andning och blodtryck. Allvarliga symtom orsakade av delirium tremens inkluderar hallucinationer och anfall. DT förekommer hos cirka 5 procent av patienterna.